Zobacz ustawę

Ciekawe tematy, które porusza ustawa

Masz ciekawy pomysł związany z Ustawą o wolności sumienia i wyznania?


Świątynia pracy z ciałem

Świątynia Anahata Tantra to miejsce duchowej praktyki i rozwoju, które działa z misją propagowania wiedzy i praktyk neotantrycznych oraz tantry tradycyjnej. Jej działalność misyjna skupia się na wspieraniu ludzi w osiąganiu harmonii i równowagi między ciałem, umysłem a duchem poprzez naukę i praktykę tantrycznych metod medytacyjnych, oddechowych, kreatywnych i terapeutycznych. Misją Świątyni Anahata Tantra jest propagowanie zdrowe podejście jako ścieżki do osobistej transformacji i duchowego rozwoju, która może prowadzić do większej świadomości, pełni życia i szczęścia. Wszystkie działania Świątyni są oparte na zasadach szacunku dla innych, otwartości i akceptacji. W każdym działaniu duchowym kładziony jest nacisk na brak fanatyzmu.

Scroll to Top