Zobacz ustawę

Ciekawe tematy, które porusza ustawa

Masz ciekawy pomysł związany z Ustawą o wolności sumienia i wyznania?


Społeczne konsultacje związane z Ustawą o gwarancjach wolności sumienia i wyznania- GwWolSU

Aby wyznaczyć termin rozmowy, skontaktuj się ze mną za pomocą poniższego formularza, chętnie z Tobą porozmawiam online.

 

Tematy które porusza Ustawa:

 1. Założenie związku wyznaniowego;
 2. Nauczanie religii w publicznych przedszkolach i szkołach;
 3. Działalność naukowa i edukacyjna;
 • szkolnictwo podstawowe i średnie;
 • szkolnictwo wyższe;
 1. Pomoc społeczna;
 2. Ochrona zabytków;
 3. Duszpasterstwo wojskowe;
 4. Duszpasterstwo Straży Granicznej;
 5. Duszpasterstwo Służby Celnej;
 6. Duszpasterstwo Policji;
 7. Duszpasterstwo z zakładach karnych i aresztach śledczych;
 8. Duszpasterstwo w zakładach opieki zdrowotnej;
 9. Posiadanie cmentarzy;
 10. Sprawowanie kultu w miejscach publicznych;
 11. Finansowanie związków wyznaniowych;
 12. Fundusz Kościelny;
 13. Ubezpieczenie społeczne;
 14. Podatek dochodowy od osób duchownych;
 15. Podatek od nieruchomości;
 16. Podatek od spadków i darowizn;
 17. Podatek od czynności cywilnoprawnych;
 18. Należności celne;
 19. Jak prowadzić działalność gospodarczą w związku wyznaniowym;
 20. Jak prowadzić działalność niegospodarczą w związku wyznaniowym;
 21. Subkonto w podmiocie kościelnym;
 22. Spółka kościelna;
 23. Podobno, jakie słyszeliśmy legendy i opowieści dotyczące kościołów, weryfikacja;
 24. Klauzula sumienia;
 25. Misterium posługi tajemnicy “tajemnica spowiedzi”;
 26. Zakup ziemi;
 27. Duchowny jak świadek;
 28. Prowadzenie ceremonii i rytuałów.

  Materiały źródłowe:

 • “Prawo wyznaniowe”- Michał Pietrzak;
 • “Prawo wyznaniowe”- Artur Mezglewski, Henryk Misztal, Piotr Stanisz;
 • Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania”;
 • inne ustawy;
 • prawo kanoniczne KK;
 • zarzadzanieparafia.pl
 • konsultacje z kancelariami prawnymi i księgowymi;
 • inne pisma dostępne w internecie;

 • wewnętrzna administracja „WS”
 • algorytmy internetowe.

 


Scroll to Top