Zobacz ustawę

Ciekawe tematy, które porusza ustawa

Masz ciekawy pomysł związany z Ustawą o wolności sumienia i wyznania?


Cmentarze leśne

Jesteśmy przekonani, że zagospodarowanie lasów na Cmentarze Leśne jest w Naszym wspólnym interesie społecznym.
Obecność cmentarzy świeckich jest ważną sferą budowania tożsamości dla osób świeckich, bezwyznaniowych, panteistów, ateistów, agnostyków, itd.
Obecnie brakuje odpowiedniego miejsca na Cmentarz Leśny, co skutkuje koniecznością kompromisu przez pochówki na cmentarzach komunalnych lub nekropoliach innych wyznań. Jest to dla Nas bolesne i stanowi dodatkową trudność.
W przestrzeni publicznej brakuje aktywności społeczeństwa, które zgodnie z prawem, umiejętnie i z szacunkiem do duchowej autonomii potrafią i chcą łączyć sferę świecką i religijną w swoim indywidualnym procesie pożegnania z najbliższymi.
Zależy nam na akcentowaniu naszej obecności publicznie ukazując ją jako wartość w rozwoju wolnomyślicielstwa w naszym kraju. Chcemy zapewnić swobodę wyznawania naszej wolności wyboru pochówku, podkreślać podejście holistyczne, któremu służy komplementarność i rozwój duchowy Nas wszystkich zainteresowanych.
Pragniemy własnego duchowego “pożegnania” bliskich, oraz procesu ”kontaktowania” się z nimi swoją pamięcią emocjonalną i wspomnieniami. Jesteśmy otwarci na indywidualne wskazywanie, że praktyki i symbole religijne w ich otoczeniu istnieją na mocy uznawanych praw osób praktykujących duchowość gdzie obowiązuje wzajemny szacunek.
Osoby będące w żałobie, po stracie najbliższej osoby wymagają nieustającej opieki duchowej w środowisku emocjonalnego odpoczynku i wzruszeń. Ludzi dotyka trudna rzeczywistość straty i pustki, dlatego potrzebują wsparcia i poczucia bezpieczeństwa instytucji/organu prowadzącego miejsce pochówku.
Cmentarz Leśny będzie miejscem otwartym i publicznym, co oznacza prawo do swobodnego angażowania wolnej sfery duchowej w procesie pochówku w imię zasady bezstronności światopoglądowej.

Zachęcamy do kontaktu wszystkie osoby zainteresowane współtworzeniem i ideą Cmentarza Leśnego

 

Prawo Cmentarne

Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych (obecnie obowiązujący)

Projekt nowelizacji ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych

Zasoby archeologiczne

Zestawienie zabytkowych cmentarzy

Scroll to Top